Ana içeriğe atla

 

DT

 

  • Diploma; mezuniyet koşullarını sağlayan öğrencilere, akademik takvimde belirtilen diplomaların teslim tarihi süresi içinde verilir.

  • Diploma mezun olan kişiye verilmek üzere bir kopya olarak hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında başka bir kopyası bulunmamaktadır. Kaybedilmesi halinde İkinci Nüsha olarak tekrar düzenlenmektedir.

  • Diplomalar diploma sahibine verilmektedir. Diploma sahibinin gelememesi durumunda kişinin noter onaylı vekalet verdiği kişiye kimlik kontrolü yapılarak teslim edilir.

  • Mezuniyet tarihinden sonra mezunun adı ve/veya soyadının değişmesi durumunda diploma ve/veya sertifikaların üzerindeki bilgiler değiştirilmez veya yenileri düzenlenmez.

  • Diploma teslimi ile ilgili yapılacak işlemler ve ilgili mevzuatlar aşağıdaki gibidir.

       DİPLOMA, MEZUNİYET BELGESİ İLE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNDE UYULACAK ESASLARA İLİŞKİN YÖNERGE