Ana içeriğe atla

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesi öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olup kanuna www.yok.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

Genel Bilgiler

 • Öğrenci katkı payı tanımı birinci öğretim programları öğrencileri için, öğrenim ücreti tanımı ise ikinci öğretim programları öğrencileri, uluslararası öğrenciler ve ortak diploma programı öğrencileri için kullanılır.
 • Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; “… Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez…”

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyen öğrenciler

 • Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu ve program süresi içinde olan öğrenciler katkı payı  ödemezler.
 • Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri (öğrenimleri süresince) katkı payı ödemezler.
 • Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler (öğrenimleri süresince) katkı payı ödemezler.
 • Anadal programından program süresi içinde mezun olan çift anadal öğrencileri mezuniyetten sonra bir yıl daha katkı payından muaftır.(9. ve 10. dönemler) 

Katkı payı/ öğrenim ücreti yükümlüsü öğrenciler

 • Birinci öğretim programlarında TC/KKTC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.
 • İzledikleri yan dal programı anadal programı bittiği halde devam eden yan dal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.
 • Bir programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.
 • İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.
 • İkinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payı tutarında öğrenim ücreti öder.

Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrenciler

 • Engelli öğrencilerden, engelli olduğuna dair rapor sunan öğrenciler için (öğrenimleri süresince)  ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarlarından, engellilik oranı kadar indirim yapılır.

Lisans çift ana dal (ÇAP) öğrencileri (Uluslararası öğrenciler hariç)

 • Ana dal programının 9. ve 10. dönemlerinde; ana dal ve ÇAP kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir. Sadece ÇAP kaydı var ise hiçbir ücret ödenmez.
 • Lisansüstü programın normal süresi aşıldıysa, lisansüstü program için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.
 • Ana dal programının 11 ve yukarı dönemlerinde ana dal ve ÇAP kaydı var ise ana dal için katkı payı/öğrenim ücreti ödenir, Sadece ÇAP kaydı var ise ÇAP katkı payı/öğrenim ücreti ödenir.

Değişim programlarına katılan öğrenciler

 • Erasmus ve Mevlana Değişim Programları kapsamında yurtdışından gelen ve yurt dışına giden öğrenciler, katkı payı ve öğrenim ücretlerine ilişkin yükümlülükleri bakımından kendi yükseköğretim kurumlarının mevzuatına tabidir.

667 sayılı KHK kapsamında Üniversitemize Özel Öğrenci olarak kayıt yaptıran öğrenciler

 • Öğrenim ücreti ödemekle yükümlü öğrenciler ücret ödemelerini, ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirildikleri yükseköğretim kurumuna yapacaklardır.

 Öğrenim süreleri

DİPLOMA PROGRAMI                                            PROGRAM SÜRESİ

 

Önlisans programları                                                      2 yıl/ 4 yarıyıl

Lisans programları (dört yıllık)                                        4 yıl/ 8 yarıyıl

Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (bir yarıyıl)       1 yarıyıl

Lisansüstü bilimsel hazırlık programları (iki yarıyıl)        2 yarıyıl

Tezli Yüksek lisans programları                                      2 yıl/ 4 yarıyıl

Tezsiz Yüksek lisans programları                                   1 yıl/ 2 yarıyıl

Doktora programları                                                       4 yıl/ 8 yarıyıl

 

YKS  veya eşdeğeri sınavlarla kayıt olan öğrenciler önceki programlarında almış oldukları bazı dersleri programlarına saydırarak bazı derslerden muaf olmaktadırlar. Bu şekilde muaf olunan dersler için harcatılan dönemler öğrenim süresi hesabına katılır ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde de gözönüne alınır.

Yatay geçiş yapan öğrencilerin önceki bölümlerinde harcamış oldukları süreler öğrenim süresi içinde değerlendirilir ve katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde gözönüne alınır.

BANKA İŞLEMLERİ

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi  anlaşmalı bankanın Bütün Şube Veznelerinden,  İnternet Bankacılığından ve ATM'lerinden TC Kimlik Numaraları ile yapılabilecektir.

Gerekçeli durumlarda katkı payı/öğrenim ücretinın iadesi işlemlerinde banka dekontunun sunulması zorunlu olduğundan banka dekontunun öğrenci tarafından saklanması önerilir.

KAYIT PROGRAMININ KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME BİLGİSİ KONTROLÜ

Katkı payı/öğrenim ücreti ödemelerinde bankalar ve üniversite arasındaki veri alışverişi çevrimiçidir (online). Öğrenciler bankalara ödeme yaptıkları anda ödeme bilgileri kayıt programına yansımaktadır.

KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ İADESİ

Kendi isteği ile kayıt sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iadesi

Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı/öğrenim ücreti iade edilmez.