Ana içeriğe atla

(1)Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi veya sertifikasını kaybedenlere, aşağıda belirtilen şartları yerine getirilmesi durumunda bu belgeler ikinci defa hazırlanarak verilebilir.

(2) Diplomasını kaybedenler; ulusal gazeteye 1 adet ilan, (ilanda Üniversitenin adı, Fakülte/MYO ve bölüm/program adı belirtilmelidir.) Nüfus Cüzdan fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf ve dilekçeyle, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına şahsen veya evraklarını posta yoluyla göndererek başvurabilirler.

(3) Diploma eki veya geçici mezuniyet belgesini kaybeden kişi, gerekçeli başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ve kayıp ilanı ile Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’na başvurur.

(4) Kimlik ve mezuniyet bilgilerinin korunmuş olması kaydıyla, yırtılan, herhangi bir nedenle kullanılamayacak şekilde tahrip olan diplomaların/belgelerin yerine yenisi hazırlanır. Bu durumda hak sahibi, 1 ve 2 de yazan evrakları ekleyerek başvurur.

(5) Yeniden hazırlanan diplomanın orijinal görüntüsünün altında "İKİNCİ NÜSHA (DUPLİCATE)" ifadesi yer alır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili daire başkanı/ müdür/dekan ve Rektör tarafından imzalanır. Yeniden hazırlanan diplomanın numarası farklı olur, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Yönetim Kurulunun tarih ve sayısı yazılır. Diplomanın ikinci defa hazırlandığı Öğrenci İşleri Otomasyonuna ve Duplicate defterine işlenir.

(6)Diplomanın/belgenin kaybolması ve/veya kullanılamayacak derecede tahrip olması durumunda, ikincisini almak için gerekli prosedürü yerine getirmedikçe mezuniyete ilişkin her hangi bir belge verilmez.

(7)Aldığı belgenin ikinci nüshasını kaybedenlere başka nüsha verilmez. Ancak belgenin kaybolduğunu, daha önce aslının ve ikinci nüshasının tanzim edilmiş olduğunu bildirir bir yazı verilir ve bu belgenin düzenlenmesinde ikinci defa hazırlanmasındaki işlemler uygulanır.