Ana içeriğe atla

Diploma Eki nedir?

Diploma Eki (Diploma Supplement: DS), uluslararası saydamlığı pekiştirmeyi hedefleyen ve elde edilmiş yeti ve becerilerin ve de bunların ifade edildiği diploma, derece, sertifika gibi belgelerin, akademik ve meslekî tanınmasını sağlamaya yönelik, bir yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen belgedir. Orijinal diplomada adı ve kimliği belirtilen kişinin takip edip başarıyla tamamladığı yurtdışı öğrenimin yapı, düzey, bağlam, içerik ve statüsünü tarif etmek üzere verilir. Hiçbir değer yargısı, denklik ve tanıma ifadesi taşımaz. Esnek ve kural empoze etmeyen bir belge olup, zaman, para ve emekten tasarruf sağlamak üzere öngörülmüştür. Yerel gereksinmelere uyarlanabilir tarzda tasarlanmıştır.

Diploma Eki ne değildir?

  • Bir özgeçmiş (CV) değildir.
  • Transkript (not çizelgesi) veya diploma yerine geçmez.
  • Kendiliğinden akademik veya meslekî tanınmayı garantileyen bir belge değildir.

Diploma Ekinin öğrencilere sağladığı kazanımlar nelerdir?

  • Yurtdışında daha anlaşılırlık ve daha mukayese edilebilirlik sağlaması
  • Öğrencinin akademik güzergâhının ve yurtdışında edindiği yeti ve becerilerin tam bir tarifini sağlaması
  • Öğrencinin başarı ve yetilerinin nesnel ve âdil değerlendirmesi
  • Geleceğe yönelik olarak yurtdışında iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı 

Diploma Eki ne için gereklidir?

Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orijinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır. 

ECTS

ECTS (European Credit Transfer System), öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir.

ECTS kredisi, bir dersi basarıyla tamamlayabilmesi için, öğrencinin yapması gereken çalışmaların tamamını (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) kapsayan, is yükünü temel alan bir değerdir. Bu değer; her dersin, bir yükseköğretim kurumunda bir akademik yılın tam zamanlı olarak tamamlanması için gereken toplam çalışma yükünün ne kadarlık bir bölümünü kapsadığını da dolaylı olarak gösterir. Bir akademik yıl için ECTS kredisi 60 olarak belirlenmiştir. Bu krediye denk olarak 1500-1800 saat arasında öğrenci is yükü öngörülmüştür. 1 ECTS, 25-30 saat çalışma karşılığı olarak belirlenmektedir.

Diploma Eki hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda adresi verilen Avrupa Komisyonun web sayfasında bulabilirsiniz.  http://ec.europa.eu/education/policies/rec_qual/recognition/diploma_en.html

Sakarya UygulamalıBilimler Üniversitesi Diploma Eki Örnekleri

Ön Lisans

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora