Ana içeriğe atla
görev

 

Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürlüğü

 1. Ders plan ve programlarının güncellenmesi işlemlerinin yapılması
 2. Belgelerin ilgili birimler tarafından verilmesinin sağlanması (Not durumu belgesi, öğrenci belgesi, öğrenci durum belgesi vb.)
 3. Diploma ve bitirme belgesi işlemlerinin yapılması
 4. Hatalı çıkan diploma işlemlerinin yapılması
 5. Lisans öğrenimini tamamlayamayıp önlisans diplomasını almak isteyenlere ait işlemlerin yapılması
 6. Diplomasını kaybedenlere ikinci defa (duplicate) verilmesi işlemlerinin yapılması
 7. Diplomaya şerh düşme işlemlerinin yapılması
 8. Katkı payı işlemlerinin yapılması
 9. YÖK bursları işlemlerinin yapılması
 10. İlişik kesme formu işlemlerinin yapılması
 11. ÖSYM’ce yerleştirilen öğrencilerin verilerinin alınması
 12. ÖSYM istatistikleri işlemleri yapılması
 13. YÖKSİS verileri işlemleri yapılması
 14. Öğrenci işleri bilgi sisteminin yönetimi işlemleri yapılması
 15. Öğrenci işleri web sayfalarının yönetimi ve güncellenmesi işlemleri yapılması
 16. SABİS’e bağlı diğer web servislerine destek verme işlemleri yapılması

 

Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürü Görev Tanımı

Harçlar Birim Sorumlusu Görev Tanımı

Diplomalar Birim Sorumlusu Görev Tanımı

İstatistik Birim Sorumlusu Görev Tanımı

 

Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğü

 1. Yönetmelik, Yönerge ve Uygulama Esasları ile ilgili işlemlerin yapılması
 2. Akademik Takvimin Düzenlenmesi işlemlerinin yapılması
 3. Kontenjan ve Kayıt işlemlerinin YÖK’e bildirilmesi ve takvimin oluşturulması
 4. ÖSYM puanına göre yerleştirilen ilk kayıt öğrencilerinin kimliklerinin düzenlenmesi ve dağıtılması
 5. Yatay geçiş işlemlerinin yapılması
 6. Dikey geçiş işlemlerinin birimlerce yapılmasının sağlanması
 7. Çift anadal işlemlerinin yapılması
 8. Yabancı dil hazırlık, seviye tespit ve muafiyet sınavları işlemlerinin yapılması
 9. Azami süre işlemlerinin yapılması
 10. Yeni açılacak Bölüm/Programların YÖKSİS Sistemine işlenmesi ve takibinin yapılması
 11. Yeni açılmış bölüm/programların kontenjan talebinin YÖKSİS üzerinden yapılması ve takibi
 12. Af kanunu ile ilgili işlemlerin yapılması
 13. MYO ile ilgili işlemlerin yapılması
 14. Yazışma ve Doküman ile ilgili işlemlerin Yapılması
 15. Dosyalama ve Arşiv ile ilgili işlemlerin yapılması
 16. Birim sorumluları ile ilgili işlemlerin yapılması
 17. İzin kararlarının otomasyon sistemine işlenmesi

 

Eğitim Öğretim Şube Müdürü Görev Tanımı

Yatay Geçiş Sorumlusu Görev Tanımı

Sınav Merkezi Sorumlusu Görev Tanımı

 

  Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü

      1.   Yurt dışından öğrenci kabulü, kayıtları işlemleri yapılması
      2.   Yabancı uyruklu öğrencilerin yazı/belge işlemleri
      3.   Türkiye burslusu öğrenci işlemlerinin yapılması
      4.   Erasmus öğrenci/personel işlemleri yapılması
      5.   Farabi öğrenci işlemleri yapılması
      6.   Mevlana öğrenci/personel işlemleri yapılması
      7.   Free mover öğrenci işlemlerinin yapılması
      8.   Yazışmalar ve ikili anlaşmalarla ilgili işlemler

   

  Dış İlişkiler Şube Müdürü Görev Tanımı